Nyhet

Sikkerhet først!

Private kjøretøy vil det av sikkerhets hensyn ikke være lovlig å lange fra før etter første matstasjon er passert på GP (NB! Det er ikke lovlig å lange fra bil, kun stående i veikant!).

Det er ikke lov å sette igjen flasker noen plass før etter første matstasjon på GP. Følges ikke dette kan det medføre diskvalifikasjon.

Vi minner også om at alle kjøretøy/følgebiler må ut av Lysebotn i god tid før start. Langing fra bil i fart er ikke lovlig. Parkeres det i veikant, så må hele bilen ut i fra veibanen.

De farligste sikkerhetsproblemene med dette rittet er følgebilene, vennligst følg disse klare reglene vi har laget til.