Seeding

REGLER FOR SEEDING

Ryttere blir seedet utfra sin tid målt opp mot vinnertiden i det enkelte ritt.
Utfra dette kommer det en TID-% og rytterens beste TID-% blir benyttet i seedingen.
Oppnådd tid i de rittene som er med i seedingen vektlegges forskjellig:

Vestecrittet Lysebotn–Bryne 2019 – rytters tid teller 100%
Vestecrittet Lysebotn–Bryne Rittet 2018 – rytters tid teller 99%

Haugesund – Sauda 2020 – rytters tid teller 95%
Haugesund – Sauda 2019 – rytters tid teller 94%

Bergen – Voss 2020 – rytters tid teller 95%
Bergen – Voss 2019 – rytters tid teller 94%

Color Line Setesdal Tour 2020 – rytters tid teller 95%
Color Line Setesdal Tour 2019 – rytters tid teller 94%

De som ikke har startet i noen av disse rittene, starter i siste pulje.
Dette er enda et tiltak for å øke sikkerheten på rittet.

Alle som melder seg på rittet, må oppgi sin TurrittID om de har det.

aarbakkerittetStart