Næring

Private kjøretøy vil det av sikkerhets hensyn ikke være lovlig å lange fra før etter første matstasjon er passert på GP(NB! Det er ikke lovlig å lange fra bil, kun stående i veikant!). Det er ikke lov å sette igjen flasker noen plass før etter første matstasjon på GP. Følges ikke dette kan det medføre diskvalifikasjon.

Vi minner også om at alle kjøretøy/følgebiler må ut av Lysebotn i god tid før start. Langing fra bil i fart er ikke lovlig. Parkeres det i veikant, så må hele bilen ut i fra veibanen.

De farligste sikkerhetsproblemene med dette rittet er følgebilene, vennligst følg disse klare reglene vi har laget til.

Det er totalt 3 matstasjoner på Lysebotn-Bryne Rittet.

1 matstasjon vil være på Sinnes, ca 45 km fra start. Her er det servering av drikke og litt å tygge i. Dette er også skille på at nå kan langing for alle syklister starte, langing eller opplukk av drikke før den tid medfører diskvalifikasjon.

2 matstasjon er i Gloppedalsura 88 km fra start, her er det servering av noe drikke og litt å tygge i.

3 matstasjon vil være på Vestly i målområdet etter 147 km fra start. Her er det servering av pølser, bakevarer, saft, vann og kaffe.

Her er det også fine garderobemuligheter.

aarbakkerittetmat