Seeding

REGLER FOR SEEDING

Ryttere blir seedet utfra sin tid målt opp mot vinnertiden i det enkelte ritt.
Utfra dette kommer det en TID-% og rytterens beste TID-% blir benyttet i seedingen.
Oppnådd tid i de rittene som er med i seedingen vektlegges forskjellig:

Lysebotn–Bryne 2023 – rytters tid teller 100%
Lysebotn–Bryne 2022 – rytters tid teller 99%

Haugesund – Sauda 2024 – rytters tid teller 98%
Haugesund – Sauda 2023 – rytters tid teller 97%

Bergen – Voss 2024 – rytters tid teller 98%
Bergen – Voss 2023 – rytters tid teller 97%

Color Line Tour 2024 – rytters tid teller 98%
Color Line Tour 2023 – rytters tid teller 97%

De som ikke har startet i noen av disse rittene, starter i siste pulje.
Dette er enda et tiltak for å øke sikkerheten på rittet.

Alle som melder seg på rittet, må oppgi sin TurrittID om de har det.

aarbakkerittetStart