Nyhet

Båttransporten

Begynner nå å fylles opp på båt, her er avgang og ankomsttider:

Oppmøte Stavanger senest 07.15
Oppmøte Lauvik senest 07.45
Ankomst Lysebotn 09.15

Hver og en sender sin sykkel på eget ansvar. Alle må bære sine sykler opp på øvre dekk på båten.
Oppmøte på Strandkaien i Stavanger.