Nyhet

Viktig informasjon til deltakere på Vestecrittene 2017

Tidtakingen vil bli nøytralisert mellom Byrkjedalen og Veen, det vil medføre at alle rytterne må stoppe og vente til kolonnen starter og følge denne over Gloppedalsura og til Veen, tidtakingen starter igjen i Veen. Kolonnens lengde er ca 7km. Ventetiden på kolonnen og tiden til Veen, blir trukket fra slutttiden på hver rytter.

Årsaken til forandringen skyldes at godkjenningen vi fikk for å sykle mot kolonnen mellom Byrkjedalstunet og Veen ble trukket tilbake 8 August.

Da vi gikk i dialog med vegvesenet og politiet tidligere i sommer hadde vi en felles forståelse om hvordan rittet på denne strekningen skulle utføres.

Grunnet ferie avvikling innad i Politiet, viser det seg at ikke kyndig personell har behandlet saken og når saken ble fremlagt for riktig instans, ble tillatelsen trukket tilbake.

Vi ser oss leie for at dette kommer opp så sent og tett inntil ritt dato. og håper alle rytterne har forståelse for at vi må gjøre denne forandringen. Vi oppfordre alle rytterne til å tenke riktig bekledning med tanke på ventetid ved Byrkjedalstunet og meldt regnvær. Vinner blir den med best tid og ikke nødvendigvis den som kommer først i mål. Ventetiden på kolonnen og tiden til Veen, blir trukket fra slutttiden på hver rytter.

Matstasjonen som var tenkt på toppen av Gloppedalsura blir flyttet ned til Byrkjedalstunet.